O nadačním fondu


Naší prioritou jsou ti nejmenší z nás.

Právě oni se bez pomoci a podpory okolí jen sotva obejdou. Vytyčili jsme si proto jasný cíl – dlouhodobou a systematickou podporu projektů zaměřených na vzdělávání, zdravý životní styl a divadelní i hudební aktivity dětí po celé České republice. S energií nám vlastní se nám ho daří naplňovat.

Tři přelomové okamžiky nadačního fondu

2011

Vznikl stejnojmenný projekt Energie pomáhá založený společností CENTROPOL ENERGY, a. s. Podporovali jsme sounáležitost lidí s místem, ve kterém žijí, což silně rezonovalo s potřebami Ústeckého kraje.

Pomáhali jsme s financováním obnovení památných míst, turistických cest, kultivací veřejných prostranství a dalších veřejně prospěšných aktivit se vztahem k historii či krásám našeho unikátního severočeského regionu.

2015

S vývojem potřeb společnosti se proměnily i cíle fondu Energie pomáhá. Jeho hlavním tématem se stalo posílení rodinných vazeb a mezigeneračních vztahů. Z ryze regionální působnosti se projektem Patříte do rodiny otevřel celorepublikovému tématu.

Od začátku byly aktivity fondu díky osobě zakladatelky Mgr. Lenky Graf silně spojeny s hudbou a dokázaly tak úspěšně pronikat do povědomí veřejnosti. Naše benefiční aktivity podpořili svou účastí i umem Monika Absolonová, Jaroslav Svěcený, Josef Vojtek, Lenka Filipová, Daniel Hůlka, Eva Urbanová, Štefan Margita a řada dalších talentovaných osobností.

Nejen díky hudbě se nám podařilo realizovat řadu charitativních akcí, které přinesly hračky dětem do azylového domu, podpořily maminky s nejmenšími dětmi ohrožené sociálním vyloučením, pomohly zkultivovat řadu míst v České republice a přinesly vánoční zázrak tam, kde by na Vánoce raději ani nemysleli.

2017

Díky manželům Grafovým mohl vzniknout na bohatých zkušenostech nový Nadační fond Energie pomáhá. Naši historii zahajujeme výjimečným projektem Skákejme pro zdravé srdce.

Za to, že Energie pomáhá, vděčíme štědré podpoře všech dárců, zejména generálnímu partnerovi společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s.

2022

Aleš a Lenka Grafovi, zakladatelé Nadačního fondu Energie pomáhá, se rozhodli v roce 2022 věnovat 10 000 000 korun městu Ústí nad Labem, které peníze využilo na stravování ukrajinských rodin přicházejících do bezpečí na sever Čech. Částka představuje 125 000 obědů, které pro uprchlíky z Ukrajiny připravovaly školní jídelny právě v Ústí nad Labem.

2023

Věříme, že je už nyní energetická gramotnost důležitou dovedností každého z nás a i v následujících letech bude velkým tématem rezonujícím společností. A to jak ve spojení s rodinným rozpočtem a úsporami, tak v souvislosti se životním prostředím. Ačkoliv jsme se vzhledem k charakteru Nadačního fondu Energie pomáhá primárně zaměřili na vzdělávání dětí, věříme, že se jejich prostřednictvím dostanou důležité informace i k jejich rodičům. 

Vzdělávací program „Jak na drahou elektřinu“ podporuje energetickou gramotnost dětí na druhém stupni základních škol. Učíme děti porozumět spotřebě energií a významu energetických úspor. V rámci dvou projektových dnů je zábavnou formou seznámujeme s důležitými energetickými pojmy, učíme je spočítat spotřebu domácích spotřebičů a také to, jak mohou jednoduše a efektivně snížit spotřebu energií a tím snížit náklady a ušetřit část rodinného rozpočtu. 


Děkujeme, že nás podporujete.