Skip to main content

Vzdělávací program „Jak na drahou elektřinu“ podporuje energetickou gramotnost dětí na druhém stupni základních škol. 

Věříme, že je už nyní energetická gramotnost důležitou dovedností každého z nás a i v následujících letech bude velkým tématem rezonujícím společností. A to jak ve spojení s rodinným rozpočtem a úsporami, tak v souvislosti se životním prostředím.

Ačkoliv jsme se vzhledem k charakteru Nadačního fondu Energie pomáhá primárně zaměřili na vzdělávání dětí, věříme, že se jejich prostřednictvím dostanou důležité informace i k jejich rodičům.

Pilotní projekt 

V pilotním projektu, který odstartoval v lednu 2023 a běžel až do konce školního roku, jsme v několika školách v Praze a v Ústí nad Labem učili děti porozumět spotřebě energií a významu energetických úspor. V rámci dvou projektových dnů jsme je zábavnou formou seznámili s důležitými energetickými pojmy, naučili jsme je spočítat spotřebu domácích spotřebičů a také to, jak mohou jednoduše a efektivně snížit spotřebu energií a tím snížit náklady a ušetřit část rodinného rozpočtu.Dostali jsme úžasnou zpětnou vazbu jak ze strany učitelů, tak samotných dětí, které projekt bavil a navíc si z něj odnesly spoustu užitečných rad a tipů, které začaly doma aktivně aplikovat. I díky této zpětné vazbě víme, že má projekt smysl. Našim hlavním cílem je nyní, zapojit do programu co nejvíce základních škol napříč Českou republikou.

Takto si děti vybavovaly vlastní domácnost, aby mohly následně vypočítat spotřebu domácích spotřebičů. 

Druhá fáze

Díky úspěchu pilotního projektu je nyní vzdělávací program „Jak na drahou elektřinu“ v přípravě druhé fáze. Vzhledem k tomu, že chceme, aby se do projektu zapojilo co nejvíce škol z celé České republiky, pustili jsme se do vývoje online podoby. Ta bude sloužit nejen jako zásobárna výukových materiálů pro učitele, ale také jako zábavně edukativní centrum pro žáky, kteří zde budou hravou formou dále rozvíjet energetickou gramotnost a prohlubovat své znalosti z projektových dnů.

Online podobu projektu bychom rádi spustili na podzim tohoto roku. Naším cílem je integrovat projekt do rámcového předpisu MŠMT, který ukládá školám tuto výuku zařadit do osnov osmých tříd ZŠ.

Přidejte se k nám

Zapojit se můžete finančním příspěvkem přímo na účet Nadačního fondu Energie pomáhá. Veškeré prostředky, které doputují do Nadačního fondu v průběhu následujících měsíců, využijeme na přípravu online vzdělávacího programu „Jak na drahou elektřinu“.

Děkujeme