Skip to main content

O nadačním fondu

Naše hodnoty

Mezi klíčové hodnoty Nadačního fondu Energie pomáhá patří transparentnost, odpovědnost, integrita, efektivita a dlouhodobá udržitelnost. Všechny tyto hodnoty tvoří etický základ, na kterém jsou aktivity a rozhodnutí fondu stavěny.
Transparentnost

zajišťuje, že mají dárci i veřejnost přehled o tom, kam jsou finanční prostředky směřovány

Odpovědnost a integrita

jsou zárukou, že jsou všechny aktivity fondu prováděny s nejvyšší možnou péčí a v souladu s právními normami

Efektivita

znamená, že jsou zdroje využívány tak, aby bylo dosaženo maximálního možného dopadu na vybrané iniciativy

Dlouhodobá udržitelnost

zaručuje, že projekty podpořené fondem budou schopny přinášet pozitivní výsledky i do budoucna

Naše poslání

Vytváříme projekty, které dávají smysl. Proto podporujeme rozvoj energetické gramotnosti studentů základních škol po celé České republice a projekty, které svými aktivitami rozvíjí talent skupin i jednotlivců.

Důležité milníky

2024

Po velkém úspěchu pilotního projektu energetické gramotnosti „Jak na drahou elektřinu“, vznikl rozsáhlý edukativní program „Energetická expedice“, kterým chce Nadační fond Energie pomáhá ve spolupráci s generálním partnerem CENTROPOL ENERGY, a.s. rozšířit povědomí o energetické gramotnosti do všech základních škol napříč Českou republikou.

2023

Za finanční podpory a energetického know-how společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. vznikl projekt „Jak na drahou elektřinu“. Hlavním posláním tohoto vzdělávacího programu pro žáky druhého stupně základních škol je šíření energetické gramotnosti. Projekt odstartoval ve vybraných školách v Ústí nad Labem a v Praze, kde se na 300 žáků zábavnou formou seznámilo s důležitými energetickými pojmy. Studenti se naučili spočítat spotřebu domácích spotřebičů a také to, jak mohou jednoduše a efektivně snížit spotřebu energií, a tím i náklady, díky kterým ušetří část rodinného rozpočtu.

2017

Díky manželům Grafovým vznikl Nadační fond Energie pomáhá, který odstartoval unikátním projektem „Skákejme pro zdravé srdce“. Jeho cílem je motivovat děti k větší pohybové aktivitě a zdravému životnímu stylu jako prevenci srdečního onemocnění. Díky charitativní sbírce a štědrému daru generálního partnera společnosti CENTROPOL ENERGY a.s. byl zakoupen automatizovaný externí defibrilátor (AED), který je umístěn v samotném centru Ústí nad Labem a již zachránil lidský život. Další přístroj byl předán ústecké městské policii.

2015

S vývojem potřeb společnosti se proměnily i cíle projektu Energie pomáhá. Jeho hlavním tématem se stalo posílení rodinných vazeb a mezigeneračních vztahů. Z ryze regionální působnosti se díky akci „Patříte do rodiny“ otevřel celorepublikovému tématu.

A protože byly aktivity od začátku díky zakladatelce Lence Graf silně spojeny s hudbou, dokázaly úspěšně pronikat do povědomí veřejnosti.

Díky řadě charitativních akcí, se podařilo přinést hračky dětem do azylového domu, podpořit maminky s dětmi ohrožené sociálním vyloučením a pomoct zkultivovat řadu míst v České republice.

2011

V Ústí nad Labem vznikl projekt Energie pomáhá, který založila společnost CENTROPOL ENERGY, a. s. Od samotného počátku se soustředil na potřeby, které jsou spjaty s Ústeckým krajem. Pomáhal s financováním obnovení památných míst, turistických cest, kultivací veřejných prostranství a dalších veřejně prospěšných aktivit, které mají vztah k historii či krásám severočeského regionu.

Lidé v nadačním fondu

Mgr. Lenka Graf

ředitelka NFEP

Ing. Aleš Graf, MBA

zakladatel NFEP

Antonín Středa

člen správní rady

Michaela Bartošová

specialistka charitativních aktivit