Skip to main content

Po velkém úspěchu pilotního projektu energetické gramotnosti „Jak na drahou elektřinu“, jsme více než půl roku pracovali na rozsáhlém edukativním program Energetická expedice, kterým chceme společně s dodavatelem energií Centropol Energy prohloubit energetickou gramotnost dětí a přiblížit jim svět energetiky. Projekt, který je určen pro žáky druhého stupně ZŠ, jsme spustili v dubnu 2024 a jeho funkčnost testujeme na deseti školách v Ústeckém kraji a Praze. Naším cílem je, aby se od září 2024 zapojily další desítky až stovky tříd a program byl integrován do rámcového předpisu MŠMT, který ukládá školám tuto výuku zařadit do osnov sedmých, osmých nebo devátých tříd ZŠ.

 

Náhled do projektu Energetická Expedice

 

Proč online projekt?

Při tvorbě programu jsme přemýšleli, jak ho co nejefektivněji dostat na co nejvíce základních škol v Česku. Rozhodli jsme se proto pro online variantu, kdy vyučujícím a žákům zpřístupníme interaktivní online mapu. Díky ní učitelé celý projekt jednoduše odřídí a studenti si poutavou formou otestují své znalosti.

Průběh projektu

Celá Energetická expedice trvá dva měsíce. Startuje Prvním expedičním dnem, který probíhá ve škole v rámci vyučování, poté následuje dvouměsíční období tzv. Domácí bádání, kdy si žáci osvojí znalosti z oblasti energetiky a využijí učivo z hodin fyziky a matematiky. Končí ve třídě Druhým projektovým dnem a studenti si zopakují, co se během celého projektu naučili.

Více na www.energeticka-expedice.cz

Budeme rádi, když se do projektu zapojí i vaše škola!